Gå til innhald

kva kan ein læra av å reisa? #1

juni 4, 2014

framover vil eg prøva å formidle kva ein kan læra av å reisa. eg vil ta for meg ulike tema, og startar med:

miljøperspektiv

sjølv om det ikkje er spesielt miljøvenleg å reisa, treng det ikkje bety at det vera forureinande. ein bør alltid sjå om det finst eit miljøvenleg alternativ til reiseruta.
å gå er sjølvsagt den minst skadelege formen å reisa på. ein kan stoppa opp når ein vil og ta ting i nærare augesyn. dessutan kan ein koma til stader der ikkje vegane går. kven kunne ikkje tenkja seg ein gåtur på fjellet? eller sand mellom bare tær medan ein går langs stranda? sjå heller muligheiter istadanfor begrensingar. buss og andre kollektive framkomstmiddel er snillare mot miljøet enn t.d. personbilar som berre fraktar eit par folk om gongen. kan hende ein reiser lange strekningar med buss og blir kjend med nye folk på vegen? tog tek deg over lange distansar på ei relativt kort stund medan du får sjå landskap som forandrar seg utanfor vindauga. det kan ta deg opp dei brattaste fjellpassasjar og gjennom dei trongaste dalar så lenge det ligg togskinner der. og dersom du må ta fly -sørg for å kjøpa klimakvote.
eg synest dei fleste hoteller no har blitt veldig flinke til å hjelpe oss gjestar til å tenkje miljø framfor komfort. for det er jo så enkelt å berre la ver. handklede bør kunna brukast fleire gonger. det blir ikkje skittent sjølv om ein tørkar av ein våt kropp med det. for aukar vaskemengda hjå hotella, ja så aukar også miljøproblema. og dersom ein ikkje har tenkt å bruka dei små flaskene med shampo, balsam og såpe -ja så la dei bli liggjande igjen til neste mann. tenk heller på all den tome emballasjen som må kastast etter bruk.
eg såg ein veldig interessant dokumentar av stacey dooley der ho retta fokus på store feriekompleks. i land der det er ekstrem tørke brukar nokre av desse hotella mengdar av vatn berre på å vatna plenar (t.d. golfbanar), for ikkje å snakke om alle dei bada og dusjane gjestane sikkert tek. dersom ein skal reisa til ein slik plass kan ein kanskje prøve å undersøkja forholda. det er også lov til å bruka hovudet med den sunne fornuft.
du ville vel ikkje kasta boss rundt deg når du var heime? nei, så ikkje gjer det når du er på ferie heller. det er ikkje sikkert staden du ferierar på har like godt utvikla boss-system som i noreg, så desto viktigare å bidra i ein positiv retning.
kvifor ikkje alle land har pantesystem på flasker kjem eg aldri til å skjøna, men slik er det berre. så for kvar vann/brusflaske du kjøper, ja så veks avfallsmengda. dersom vatnet i springen der du er er drikkande, kan du godt fylle det i mindre flasker for å ta med deg til du blir tørst.

vi har berre ei jord. det er (desverre) vår oppgåve å ta vare på den. sjølv om du er på ferie, sluttar aldri miljøproblematikken å vera gjeldande. dersom me alle tenkjer oss om før me handlar, trur eg likevel at dette kan gå bra!

No comments yet

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: